27. aug, 2022

Universell utforming

Når man selv er rullestolbruker en periode, får begrepet «universell utforming» ny mening. Da begynner man å legge merke til alle de små hindringene som gjør det unødvendig vanskelig å være funksjonshemmet. 

På sykehuset i Drammen har man det vi i gamle dager kalte «handicap-vennlige» bad. Her er det god plass til en rullestol, men for å komme inn i rommet må man over en dørstokk. Pasienter som er friske nok til å klare seg selv på badet, må allikevel kalle på en pleier for å komme over dørstokken til badet. I over femti år har ansatte slitt daglig med å trekke tunge rullestoler over denne hindringen. Når pasienten først har kommet inn på badet, og er frisk nok til å klare tannpuss og barbering selv, er speilene plassert i øyehøyde tilpasset stående. Et håndtak på veggen ville gjort det mulig for enkelte å reise seg til «speilhøyde», men dette finnes heller ikke.

Universell utforming betyr at produkter og tjenester skal være tilgjengelig for flest mulig på en likeverdig måte. Det gjelder blant annet rullestolbrukere. Det finnes egne lovbestemmelser om dette, men like viktig er kanskje de små tingene vi ikke tenker over til daglig.

Gjennom dagen legger jeg merke til bitte små detaljer som gjør det unødvendig vanskelig for rullestolbrukere. I sykehuskiosken lurer jeg fortsatt på hva som ligger oppi de små kurvene på toppen av disken, og jeg lurer på hvorfor kaffekoppene må stå oppå kaffemaskinen, slik at det bare er de gående som kan ta kaffe uten å få hjelp.

Lovbestemmelsene om universell utforming kom riktignok ikke før på 2000-tallet, og dette sykehuset ble bygget på 1970-tallet. De som bygde sykehuset kan allikevel ikke ha vært helt ukjente med at rullestoler ofte brukes av pasienter.

Etter all sannsynlighet skal jeg bare bruke rullestol en kort periode, så jeg er heldig. For alle andre som bruker rullestol hele livet, kan vi gjøre mye med enkle grep.

Du som driver butikk eller kafé kan kanskje tenke over om det er nødvendig å sette kortterminalen oppå den høyeste disken, eller om enkelte typer informasjon skal være foreholdt kunder med to velfungerende ben (siktlinjer endrer seg når man sitter lavt).

Folk er generelt veldig hjelpsomme, men mestring er også en god følelse, og det gjør noe med humøret når man slipper å be om hjelp hele tiden. Du forstår det best når du har prøvd det selv.